Socialt ansvarstagande

DCC strävar efter att vara socialt ansvarstagande. Vår syn på socialt ansvarstagande baseras på vår verksamhet och våra kompetenser. Genom detta vill vi bidra till att säkra hållbar utveckling av det samhälle vi är en del av.

Vi hjälper barn i nöd
Hjälp för barn i nöd

Donation eller hårdvarulån

Vi vill hjälpa till där behovet av IT-utrustning är som störst, antingen genom direktdonationer eller genom utlåning av hårdvara för särskilda projekt. Vi har valt att donera hårdvara istället för pengar, eftersom vi tror att det är så vi kan vara till störst hjälp.

Projekt som hjälper barn

Vi är passionerade i vårt arbete med att hjälpa barn i nöd, som kanske har förlorat sina föräldrar eller behöver hjälp av andra skäl. Därför vill vi stödja projekt som hjälper barn i nöd.

Det är viktigt för oss att se att vi kan göra skillnad och att vi hjälper dem som behöver det mest. Du kanske ansvarar för ett barnhem och behöver viss IT-utrustning i utbildningssyfte eller för att driva barnhemmet? Eller så arbetar du kanske med ett projekt i en organisation i tredje världen som har ett specifikt behov av IT-hårdvara eller UPS.

Även små projekt är en stor hjälp

Inget projekt är för litet, men vi engagerar oss inte i projekt som överstiger en kostnad på 13 000 euro. Vi föredrar också att stödja projekt som bygger på "Need to have" istället för "Nice to have".

Ansök så här

Vi vill gärna ha en skriftlig ansökan där du beskriver projektet och visar att vår donation kommer att göra skillnad för människor i nöd.

Ansökningar skickas till Kristine Bach. Alla ansökningar behandlas och diskuteras konfidentiellt på chefsnivå.
 
Kristine Bach,
Member of the Management Board
kb@jbholding.com