EMS policyuttalande

Vi engagerar oss för miljön och vill att våra anställda, kunder och affärspartners ska se oss som ett miljövänligt företag.


Grön miljö
För oss är grönt mer än bara en färg.
  • DCC:s huvudverksamhet är att hantera överskott, vilket förlänger produkternas livscykel och minskar behovet av återvinning och bidrar till en mindre påverkan på miljön.
  • DCC engagerar sig i att erbjuda miljömässigt hållbart ledarskap i alla aspekter av arbetet.
  • DCC är uppmärksamma på den miljöpåverkan som den egna verksamheten har och vidtager lämpliga åtgärder för att minimera och förebygga nedsmutsning av miljön.
  • DCC strävar efter att överträffa efterlevnaden av relevant lagstiftning och relevanta förordningar på miljöområdet och andra tillämpliga krav.
  • DCC uppfyller WEEE-direktivet.
  • DCC kräver samma höga miljömässiga standard av sina leverantörer och partners.
  • DCC bedriver sin verksamhet på ett sätt som är avsett att minimera påverkan på miljön och människorna som lever och arbetar i den aktuella miljön.
  • DCC engagerar sig i att efterleva kraven i ISO 14001 och de ständiga förbättringarna i dess miljöhanteringssystem genom att fastställa och uppfylla mål och målsättningar för miljön.